Ik accepteer dat deze website cookies gebruikt voor analyses, gepersonaliseerde inhoud en reclame.

Onderzoek en innovatie

Op zoek naar het beste

Eigen onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten vormen de basis van de tientallen jaren succes van ons bedrijf. Onze investeringen in uitgebreide research zijn enerzijds gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, anderzijds op het optimaliseren van beproefde concepten. Het doel is daarbij altijd: de beste oplossing vinden voor patiënten en gebruikers.

Aan individuele behoeften wordt voldaan met passende oplossingen. Innovatief is, wat nuttig is voor de klant.

De ontwikkelingsactiviteiten van L&R hebben tot doel voortdurend betere producten te creëren, die optimaal in overeenstemming zijn met economische en ecologische vereisten. Daartoe bestudeert L&R de veranderende eisen die aan geneeskunde en zorg worden gesteld — en vestigt bijzondere aandacht op de sociale behoeften. Ook aan de ecologische uitwerkingen bij de ontwikkelingsactiviteiten wordt aandacht besteed. Wij zien het als onze taak wereldwijd al onze klanten gemakkelijk toepasbare en economisch aantrekkelijke producten en diensten aan te bieden. Daarom worden onze dochterondernemingen en partners in de hele wereld nauw betrokken bij de productontwikkeling. Daarmee garanderen we tegelijkertijd het wereldwijde succes van onze producten.

Hierbij worden we gedreven door de overtuiging dat een oplossing integraal moet zijn om op de lange termijn succesvol te zijn: er dient in gelijke mate te worden ingespeeld op de eisen van de zorg als op de therapeutische werkzaamheid. Met het oog op de beste resultaten en de economische eisen werkt L&R in internationale ontwikkelingscentra. Veiligheid en nut voor klant en patiënt staan centraal.

Een andere bouwsteen die bijdraagt aan het welslagen van deze inspanningen is de intensieve dialoog die L&R in de praktijk aangaat met artsen en zorgpersoneel. Met dit doel zijn onze vakadviseurs ter plekke bij de klant en hebben we een speciaal ontwikkeld innovatieproces opgezet. Op die manier slagen we erin om bij de ontwikkeling van nieuwe producten in te spelen op de nieuwste trends en wensen van de klant en kunnen we onze klanten informeren over verbeterde behandelmogelijkheden. Onze vakkennis stellen we regelmatig ter beschikking, met talloze serviceactiviteiten en onafhankelijke vakpublicaties.

Hier vindt u vakliteratuur, gebaseerd op omvangrijk onderzoek in het kader van de L&R-productontwikkeling en -optimalisatie