Ik accepteer dat deze website cookies gebruikt voor analyses, gepersonaliseerde inhoud en reclame.

Kwaliteit

Uit overtuiging van topniveau en gecertificeerd

Vooral als het gaat om de medische hulpmiddelen van L&R, vormt uitstekende kwaliteit de basis voor vertrouwen en veiligheid — voor gebruiker én patiënt. Kwaliteitsmanagement wordt bij L&R in praktijk gebracht en permanent verder ontwikkeld. Daarom werkt het concern uitsluitend volgens gedefinieerde normen en met gecontroleerde grondstoffen, externe onderdelen, componenten en service.

Knowhow in ontwikkeling en productie, een uitstekende kwaliteitswaarborging en uitgekristalliseerde technologie behoren tot de troeven van L&R. Door beproefd en nieuw met elkaar te verbinden, creëren wij gebruiksvriendelijke producten. Twee dingen zijn hierbij zeer belangrijk: veiligheid en kwaliteit.

L&R werkt op basis van een internationaal erkend en gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Voor de productie en distributie van medische hulpmiddelen leven wij internationaal geldende specifieke normen en wetten na. Alleen producten die voldoen aan de internationale eisen worden dienovereenkomstig gekenmerkt (bijv. het CE-kenmerk) en vrijgegeven voor het op de markt brengen. Naast dit veeleisende wettelijke raamwerk hebben we echter ook intern op ingrijpende wijze de lat hoog gelegd — en dit geldt voor de gehele waardeketen. Zo verlaat geen enkel product ons bedrijf, als dit niet een uitgebreide kwaliteitscontrole heeft doorstaan.

Verantwoordelijkheid nemen — kwaliteit is ons leven

Alle medewerkers van L&R zijn in hun werkomgeving verplicht de kwaliteit van processen, producten en diensten actief te garanderen. Dit kwaliteits- en verantwoordelijkheidsbesef stimuleren speelt voor L&R een leidende rol. Het management zorgt ervoor dat het kwaliteitsbeleid van het bedrijf en de daarmee verbonden systemen actief besproken en begrepen worden. Voortdurende verdere ontwikkeling c.q. kwalificatie en het continue verbeteringsproces dat vast verankerd is in alle bedrijfstakken, dragen eveneens bij aan het vergroten van het verantwoordelijkheidsbesef en de motivatie van de medewerkers.

Optimalisatie door onderzoek en dienstverlening

Bovendien werkt L&R met talloze klinische enquêtes en casestudy's doorlopend aan het optimaliseren van zijn producten en behandelconcepten ten behoeve van de klanten. Ook servicekwaliteit heeft L&R hoog in het vaandel staan. Klanten kunnen terecht bij talloze vakkundige contactpersonen, die een optimale service garanderen.