Ik accepteer dat deze website cookies gebruikt voor analyses, gepersonaliseerde inhoud en reclame.

Verklaring maatschappelijke verantwoordelijkheid

  • Actieve betrokkenheid bij de bescherming van ons milieu vormt een belangrijke richtlijn voor onze zakelijke activiteiten. We volgen daarmee onze lange traditie en versterken tegelijkertijd ook onze concurrentiepositie.
  • Ecologisch duurzaam handelen begint al bij de productontwikkeling en omvat verder productie en levering tot en met het gebruik en de afvoer van onze producten.
  • In alle bedrijfseenheden letten wij op materiaalbesparende processen en productiemethoden, milieuvriendelijke materialen en een milieu- en energievriendelijke logistiek.
  • Wij nemen actief onze verantwoordelijkheid door systematisch optimaliseren van bepaalde afdelingen, waarbij we alle medewerkers betrekken en samenwerken met klanten, leveranciers en dienstverleners.
  • Wij zetten ons in voor het nemen van sociale verantwoordelijkheid tegenover onze medewerkers, klanten, leveranciers en de maatschappij.
  • Basis daarvoor zijn de internationaal erkende maatschappelijke, culturele en ethische waarden, de plaatselijk geldende wetten en normen, alsmede onze interne compliantierichtlijnen. Gelijke kansen ongeacht geslacht, religie en etnische of sociale afkomst, zijn belangrijk voor ons.
  • Ontwikkeling en scholing van onze medewerkers vormen een beslissende factor bij het succes van L&R op lange termijn. Onze verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij omvat ook het trainen en bijscholen van klanten die direct en indirect met onze producten en diensten te maken hebben.
  • Gezondheid en veiligheid voor onze medewerkers op de werkplek, evenals de veiligheid van patiënten en gebruikers bij gebruik van onze producten, zijn belangrijk voor ons.
  • Wij zetten ons bovendien in voor onze maatschappij, door het aanbieden van attractieve opleidingsplaatsen, met snelle hulp bij rampen en crisissituaties en door het gericht ondersteunen van bepaalde sociale kwesties.